– Półkolonie w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem, w związku z organizacją w ramach projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”, półkolonii dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem, poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji:

– kierownika półkolonii,

– wychowawcy półkolonii.

Miejsce i termin półkolonii:

 1. od 3 do 14 lipca 2023 r. (tj. od poniedziałku do piątku)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem, ul. Pienińska 2

dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do klas I-III

 1. od 17 do 28 lipca 2023 r. (tj. od poniedziałku do piątku)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku nad Dunajcem, ul. Biały Potok 1

dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do klas IV-VIII

Kierownikiem półkolonii oraz wychowawcą może być osoba spełniająca warunki określone w art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.), tj.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba:

 1. niekarana (posiadająca informację o niekaralności wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie, jeżeli została jednocześnie zatrudniona na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności);
 2. pełnoletnia;
 3. posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
 4. posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym);
 5. posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym).

Wychowawcą wypoczynku może być osoba:

 1. niekarana (posiadająca informację o niekaralności wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie, jeżeli została jednocześnie zatrudniona na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności);
 2. pełnoletnia;
 3. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób ze wskazanym wykształceniem pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym oraz osób, które tytuł trenera i instruktora sportu uzyskały przed dniem 23 sierpnia 2013 r.).

Więcej szczegółów można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Biały Potok 1, tel. 182623449.

Kierownik Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Agata Sobkowiak

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top