– Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Decyzja znak: KR.RZT.70.337.2021 z dnia 12 października 2021 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

Decyzja znak: KR.RZT.70.337.2021 z dnia 12 października 2021 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie  gminy Krościenko nad Dunajcem  na okres 3 lat .

Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem

Data wydania decyzji: 12 października 2021 r.

Załączniki

 bip 337.pdf (227,26 KB)

Back to top