– Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
34-450 Krościenko n.D, ul. Pienińska 2
tel. (0-18) 262-30-70
e-mail: spkroscienko@op.pl
www.spkroscienko.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
34-450 Krościenko n.D, ul. Biały Potok nr 1
tel.(0-18) 262-38-15
e-mail: szkola@sp2kroscienko.pl
www.sp2kroscienko.pl

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy
Grywałd, ul. Szkolna 29
34-450 Krościenko n.D
tel. (0-18) 262-38-23
e-mail: szkolagrywald@vp.pl
www.sp-grywald.vns.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
Krośnica, ul. Ojca Leona 1
34-450 Krościenko n.D
tel. (0-18) 265-01-90
e-mail: spbrzechwa@interia.pl
spkrosnica.kroscienko.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek
34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4
tel. (0-18) 262 30 12
e-mail: sekretariat@zszip-kroscienko.nowotarski.pl
www.zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11
tel. (0-18) 262 30 25
e-mail: lo.kros@nowotarski.pl
www.lokroscienko.nowotarski.edu.pl

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Krościenku nad Dunajcem
34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 22, ul. Pienińska 2
Tel. 512 817 964
e-mail: sekretariat@smkroscienko.pl
www.smkroscienko.pl

Back to top