– Komisje Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko n.D
Radny Skubisz Gerwazy - Przewodniczący
Radny Błażusiak Józef
Radny Czechowski Bartłomiej
Radny Kołek Paweł
Radny Plewa Franciszek
Radna Wąsowicz Maria
Radny Opoka Krzysztof 
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko n.D
Radna Śniegoń Barbara – Przewodnicząca
Radny Gabryś Stanisław
Radna Kubik Natalia
Radny Kundziarz Marian
Radny Opoka Krzysztof
Komisja Rolna oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko n.D
Radny Chrobak Jan - Przewodniczący,
Radny Czechowski Bartłomiej
Radny Nowaczyk Edward
Radny Rusin Stanisław
Radny Tkaczyk Stanisław 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krościenko n.D
Radny Kubik Natalia – Przewodnicząca
Radny Chrobak Jan
Radny Opoka Krzysztof
Radny Skubisz Gerwazy
Radna Śniegoń Barbara
Radny Tkaczyk Stanisław
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko n.D
Radny Plewa Franciszek – Przewodniczący
Radny Chrobak Jan
Radny Czechowski Bartłomiej
Radny Nowaczyk Edward
Radny Opoka Krzysztof 
Komisja Budżetowa
Radny Kundziarz Marian - Przewodniczący
Radny Błażusiak Józef
Radny Chrobak Jan
Radny Kołek Paweł
Radna Kubik Natalia
Radny Plewa Franciszek
Radny Rusin Stanisław
Radny Skubisz Gerwazy
Radna Śniegoń Barbara
Radna Wąsowicz Maria
Back to top