– Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+”

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Informacja ogólna

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do dnia 31 maja 2021r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać w przypadku w wniosków elektronicznych od dnia 1 lutego 2021r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 01 kwietnia 2021r.

Brak złożenia wniosku spowoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego po okresie podanym w informacji e-mail.

Formularze do druku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzieobowiazywac-od-1-lipca-2019

Dodatkowe informacje (strona rządowa): 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryteriumdochodowego2

Back to top