– Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem

Biblioteka publiczna w Pieninach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem
Sieć GBP w Krościenku tworzą: biblioteka w Krościenku nad Dunajcem oraz  filia w Grywałdzie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno- naukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem dysponuje:
– wypożyczalnią dla dorosłych
– wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży
– czytelnią
– dostępem do internetu

Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Aleja Wędkarzy 1
34-450 Krościenko n.D,
tel. (0-18) 262-31-00

e-mail:biblioteka@kroscienko.pl 
www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl
Kierownik: Weronika Walkowska

Back to top