– Referat finansowo – podatkowy

Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w latach 2020 – 2024

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Wzory deklaracji na lata 2020 – 2024 – środki transportu

DT1- rozporządzenie ze wzorami deklaracji na podatek os środków transportu

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie opłaty miejscowej.

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem nie podjęła  uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna.

Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej jest możliwe za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w 2019 roku

UCHWAŁA NR XXV/218/2016 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomości
. – obowiązuje w 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/93/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. – obowiązuje w 2019 roku​

Inf-nrch-IN-1 – osoby fizyczne/nieruchomość,rolny leśny

Dekl-nrch-DN-1 – osoby prawne/nieruchomość

Dekl-rol-DR-1 – osoby prawne/rolny

Dekl-lesny-DL-1osoby prawne /leśny

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. – obowiązuje w 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 – obowiązuje w 2019 roku

Wzory deklaracji na rok 2019  – środki transportu

DT1- rozporządzenie ze wzorami deklaracji na podatek os środków transportu

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
. – obowiązuje w 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
 – obowiązuje w 2019 roku

Back to top