– Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych – Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Urząd Gminy w Krościenku  zadań publicznych jest 
  Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
 2. Inspektor Ochrony Danych – Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
  Inspektor Ochrony Danych,  Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, adres e-mail: iod@kroscienko.pl
 3. Kategorie danych osobowych – Gmina przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne – Dane osobowe przetwarzane są przez Gminę  w następujących celach:
  1. realizacji przez Gminę  czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
 5. Udostępnienie danych osobowych – dane  nie są udostępniane niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – dane  nie są przekazywane
 7. Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, oraz przez okres niezbędny do realizacji zadań, umów realizowanych i wynikających z przepisów prawa
 8. Przysługujące prawaW związku z przetwarzaniem przez Gminę  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Źródło pochodzenia danych – Dane osobowe mogą pochodzić od wnioskodawcy, z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych
 10. Wymóg podania danych – Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie –  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane

Informujemy również, że :

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Polityka dotycząca cookies

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Ciasteczka (cookies) w komputerach są m.in. niezbędne do tego, by przeglądarka pamiętała preferencje użytkownika lub ostatnie miejsce jego wizyty na stronie, a odwiedzana kilkakrotnie strona nie serwowała tych samych reklam. Istnieje też ryzyko, że szpiegujące ruchy użytkownika w Internecie ciasteczka naruszają jego prywatność.
Komisja Europejska uznała, że należy wiedzieć jak najwięcej o instalacji ciasteczek. Konieczność odpowiadania przy każdym wejściu na nową stronę, czy ktoś cookies chce, czy nie, byłaby bardzo uciążliwa.

Dzięki zmianie w prawie użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawi poziom, ile i jakich chce ciasteczek. Przyjęto zasadę, że użytkownik musi być o kwestii i działaniu cookies poinformowany. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda jego decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Serwis kroscienko.pl stosuje dwa typy plików cookies:
1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny kroscienko.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
3. cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła kroscienko.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Back to top