– Informacje urzędowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Krośnica, że w dniu 25.04.2024 r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 25.04.2024 r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-publicznego-w-krosnicy-z-dnia-25042024-r

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że w dniu 09.04.2024r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:: „budowa …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia …

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich będą mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest tradycyjnie uzależniona od liczby członków kół: 8 tys. zł otrzymają koła liczące nie więcej niż 30 osób; o 9 tys. zł będą się mogły ubiegać koła od …

Back to top