– Wymiana piecy

PROGRAM ZAKOŃCZONY

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w ramach poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 RPO

Jest dotacja na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 01.09.2017roku gminie Krościenko  przyznano  dotację w wysokości 1 062 064,99 zł na zadanie pn: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Krościenko poprzez wymian źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych”. Wniosek na Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR został złożony w lutym 2017r. i obejmuje dofinansowanie do wymiany 70szt. niskosprawnych źródeł ciepła  w indywidulanych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne. Zakres tego wniosku to wymiana 50 szt.na biomasę(pelet )oraz 20 szt. na pompy ciepła.Obniżenie poziomu niskiej emisji  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych


Dofinansowanie  na nowe urządzenie grzewcze  będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło

  • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW  mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

  • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

  • maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego

Data zakończenia programu 31.10.2021 r. w związku z tym wnioski można składać najpóźniej do dnia 31.07.2021 r.


Konkursy dla dzieci i młodzieży promujące projekt.

Back to top