– Obrady Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 21.03.2024 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku o godzinie 1030  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (pokój nr 104).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.Opracowanie i zatwierdzenie odpowiedzi na wnioski radnych.Zakończenie kontroli inwestycji  pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe – plac targowy …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 19 marca 2024 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad LVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2024 roku o godzinie 1300 odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (pokój nr 104).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.Kontrola inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe – plac targowy w Krościenku nad Dunajcem – etap I”.Pisma i …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.Sprawy bieżące.

Przewodnicząca KomisjiNATALIA KUBIK

Back to top