– Obrady Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 27.06.2024 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.

Interpelacje radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.

Podjęcie uchwały w …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Spotkanie z Dyrektorem …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 1300 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Krościenko …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sprawy bieżące i …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2024 roku o godzinie 1400 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

Interpelacje radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.

Podjęcie uchwały w …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcemza 2023 rok.

                                                                                  

Przewodniczący KomisjiSTANISŁAW JAWOR

Back to top