– Alarmowe

Telefony alarmowe: Policja, Pogotowie, Straż Pożarna w Pieninach

Główne służby alarmowe:

112 – centrum powiadamiania ratunkowego
999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna
997 – Policja

Pozostałe służby alarmowe:

983 – pogotowie weterynaryjne

984 – ratownictwo wodne
601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (WOPR)

985 – ratownictwo morskie i górskie
601 100 300 – numer ratunkowy w górach
18 262 57 47 – Oddział GOPR w Krościenku nad Dunajcem

987 – centrum zarządzania kryzysowego
991 – pogotowie energetyczne
992 – pogotowie gazowe
994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
512 470 120 Pogotowie kanalizacyjne PPK

995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
996 – Centrum Antyterrorystyczne

Back to top