– Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna
Aleja Wędkarzy 1
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (0-18) 262-31-00

Kierownik: Weronika Walkowska

e-mail: biblioteka@kroscienko.pl
http://www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Gminy Krościenko n.D.


Sieć GBP w Krościenku tworzą: biblioteka w Krościenku n.D oraz filia
w Grywałdzie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno – naukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D dysponuje:
– wypożyczalnią dla dorosłych
– wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży
– czytelnią
– dostępem do internetu

Back to top