– Struktura Urzędu Gminy

Kierownictwo Urzędu

Jan Dyda - wójt gminy Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko n.D
Jan Dyda

Zastępca Wójta Gminy – Tadeusz Topolski

Sekretarz Gminy – Dorota Jurkiewicz

Skarbnik Gminy – Artur Kwiatek

Referat inwestycji i infrastruktury
Referat gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego
Referat organizacyjno – administracyjny
Urząd Stanu cywilnego i ewidencja ludności
Referat finansowo – podatkowy

Back to top