– Struktura Urzędu Gminy

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem – Stanisław Tkaczyk


Zastępca Wójta Gminy – Ewelina Dyda


Sekretarz Gminy – Agata Jasińska


Skarbnik Gminy – Artur Kwiatek

Referat inwestycji i infrastruktury
Referat gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego
Referat organizacyjno – administracyjny
Urząd Stanu cywilnego i ewidencja ludności
Referat finansowo – podatkowy

Back to top