– Gminne Jednostki Organizacyjne

Wczorajsze spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej było podsumowaniem akcji pod nazwą ,,Wiosenne wyzwania czytelnicze” trwającej od 2 do 12 kwietnia. Inicjatywa mobilizująca rodziny do wspólnego czytania i rozwiązywania zadań okazała się nie tylko przyjemna, lecz także edukacyjna. Wszyscy uczestnicy, zarówno dzieci jak i dorośli, zaangażowali się z dużym entuzjazmem. Dzięki czemu, 15 zespołów rodzinnych otrzymało …

Michał Marczak, urodzony w 1886 roku w Grywałdzie, to postać, której warto przyjrzeć się bliżej. Jako bibliotekarz i aktywny działacz społeczny pozostawił nieusuwalny ślad w historii oświaty i kultury. Jego działalność to nie tylko historia jednego człowieka, ale także historia walki o wartości, które trzeba pielęgnować i chronić dla dobra przyszłych pokoleń.

O jego życiu pełnym …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 02 kwietnia została wypłacona pierwsza transza przyznanych dodatków osłonowych (ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym).

Oznacza to, że w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego „dodatki” mogą odebrać osoby, które otrzymały informację o pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku i wybrały opcję wypłaty „gotówka”.

Ogółem wypłacono dodatki na kwotę …

W dniu 23.03.2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Krościenku n.D, odbył się III turniej charytatywny pod patronatem Wójta gminy Krościenko n.D oraz Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D.
W turnieju brało udział 5 drużyn:1 – Pieniny2 – Spektakularni3 – Darkness Ochotnica4 – Bocianki5 – Młode Lisy Cieniawa

Rywalizacja była bardzo zacięta a poziom drużyn był wyrównany. Gra …

Back to top