– Telefony zaufania

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116-111

Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie (niebieska linia):  801-12-00-02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
ul.Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ
tel.(18) 264 08 07, (18) 266 42 07
fax (18) 266 42 07
pcpr@nowotarski.pl
www.pcpr.nowotarski.pl

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 800 199 990

Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym
tel. 800 70 2222
porady@liniawsparcia.pl
www.liniawsparcia.pl

Back to top