– Referat inwestycji i infrastruktury.


Symbol usługi: RI-G-1

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (założenie firmy, zmiana wpisu, likwidacja działalności)

Karta informacyjna

Działalność gospodarcza


Symbol usługi: RI-A-1

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Karta informacyjna


Symbol usługi: RI-A-2

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną i podawanie w lokalach gastronomicznych napojów alkoholowych

Karta informacyjna


Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową  (sprzedaż – sprzedaż
i podawanie) napojów alkoholowych  w trakcie trwania imprezy na wolnym powietrzu.


Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku o podjecie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.


Procedura wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem


Wniosek o zmianę/dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Krościenko


Symbol usługi: RI-D-1

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Karta informacyjna


Symbol usługi: RI-D-2

Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub obsługą ruchu drogowego.

Karta informacyjna


Symbol usługi: RI-D-3

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Karta informacyjna


Symbol usługi: RI-D-4

Wydawanie zezwoleń na lokalizacje obiektu w pasie drogi gminnej

Karta informacyjna


Symbol usługi: RI-D-5

Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi publicznej

Karta informacyjna


Symbol usługi: RI-D-6

Odbiór zjazdu indywidualnego z drogi gminnej

Karta informacyjna


Symbol usługi: RI-D-7

Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej

Karta informacyjna


Back to top