– Parkingi płatne

1. Strefa płatnego parkowania w Rynku

Na podstawie Uchwały nr IX/85/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, oraz zarządzenia Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem wprowadza się regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krościenku nad Dunajcem.

Strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 18:00. Informacje dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania można uzyskać  Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem tel. 18 262 30 77

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Krościenku nad Dunajcem

1. Stawki opłat za kolejne godziny parkowania w strefie płatnego parkowania:

 • za pierwsze pół godziny parkowania – 1,00 zł,
 • za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
 • za drugą godzinę parkowania – 2,20 zł,
 • za trzecia godzinę parkowania – 2,50 zł,
 • za kolejne godziny parkowania – 2,00 zł.

2. Stawki opłat abonamentowych:

 1. Stawki ogólnodostępne:
  • stawka jednodniowa – 15.00 zł
  • stawka tygodniowa (na 5 kolejnych dni roboczych) – 50.00 zł
  • stawka miesięczna 100.00 zł.
 2. Stawka dla mieszkańców strefy:
  • stawka miesięczna – 30.00 zł.
 3. Stawki dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem:
  • stawka jednodniowa – 10.00 zł
  • stawka tygodniowa (na 5 kolejnych dni roboczych) – 30.00 zł
  • stawka miesięczna 40.00 zł.
 4. Stawka opłaty dodatkowej za brak opłaty:
  • za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł;
  • pomniejsza się opłatę dodatkową do wysokości 30 zł w wypadku zapłaty w ciągu 24 godzin w parkometrze lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe: Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem 68 8817 0000 9001 0000 0505 0010 Gmina Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

UWAGI:

 • Parkometry przyjmują monety o nominałach od 10 gr. do 5 zł,
 • Parkometry przyjmują płatności kartą płatniczą,
 • Parkometry nie wydają reszty,
 • Opłatę dodatkową można uiścić w parkometrze.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (kolor zielony)
Strefa płatnego parkowania – kolor zielony

2. Parking przy ulicy Sobieskiego

Opłaty za parkowanie będą następujące:

 1. pojazdy osobowe
  • za każdą rozpoczętą godzinę – 2,00 zł,
  • opłata dobowa (bilety dobowe upoważniają do parkowania przez 24 godziny) – 20,00 zł;
 2. pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łączniez kierowcą (autobusy), w wyznaczonych miejscach do parkowania, w wysokości:
  • za każdą rozpoczętą godzinę – 5,00 zł,
  • opłata dobowa (bilety dobowe upoważniają do parkowania przez 24 godziny) – 50,00 zł.

Parkowanie z zerową stawką opłat dotyczy:

 • osób uczestniczących w nabożeństwach kościelnych w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem w czasie trwania tych nabożeństw.
 • osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową (wg wzoru zamieszczonego w Dz. U. z 2015 r. poz. 108 poz.908 ze zm.) jeżeli pojazd samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów.
 • oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, podczas wykonywania obowiązków służbowych (pojazdów uprzywilejowanych, pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno–kanalizacyjne, itp.) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

W przypadku niewniesienia opłat za parkowanie ustalona została opłata dodatkowa w wysokości 100,00 zł dla pojazdów osobowych oraz 200,00 zł dla pozostałych pojazdów, za każdą dobę, którą pobiera się na podstawie wystawionego przez osobę upoważnioną wezwania do zapłaty. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 100,00 zł do kwoty 50,00 zł oraz z kwoty 200,00 zł do kwoty 100,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 24 godzin. Obniżoną opłatę dodatkową można opłacić w parkometrze.

Back to top