– Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja znak: KR.RZT.70.116.2023 z dnia 3 stycznia 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

Decyzja znak: KR.RZT.70.116.2023 z dnia 3 stycznia 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem, na okres 3 lat.

Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem

Data wydania decyzji: 3 stycznia 2024 r.

Załączniki

 KR.RZT.70.116.2023 decyzja+załącznik.pdf (1,27 MB)
Back to top