– Informacje o podmiotach odbierających odpady

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (wg stanu na 31.12.2021)

nazwa firmysiedziba
Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem34-450 Krościenko nad Dunajcem ul.Rynek 32
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “EMPOL Sp. z o.o.34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 133
FCC Polska Sp. z o.o.FCC Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze
FCC Podhale Sp. z.o.o.34-425 Biały Dunajec, ul.Miłośników Podhala 1
REMONDIS Kraków Sp. z o.o.Półłanki 64, 30-740 Kraków
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław OlejarczykWola Jachowa 94A,
26-008 Górno
Import – DANSTRAM – Export Stanisław StramaZamoyskiego 13a
Zakopane 34-500
PMP Style Sp. z o.o. z Nowego Sącza  ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz

Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  • P.U.K. Empol Sp. Z o.o. , os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa- Instalacja Komunalna
  • FCC Podhale Sp. z.o.o. w Nowym Targu –Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i Zielonych.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

nazwa firmysiedzibaadresy  punktów zbierania
Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem34-450 Krościenko nad Dunajcem ul.Sobieskiego 3f  PSZOK ul.Sobieskiego 3f 34-450 Krościenko n.D.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “EMPOL Sp. z o.o.34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 133  34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 419
FCC Podhale Sp. z.o.o.34-425 Biały Dunajec, ul.Miłośników Podhala 1Nowy Targ ul.Jana Pawła II-115

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem34-450 Krościenko nad Dunajcem ul.Sobieskiego 3f  ul.Sobieskiego 3f 34-450 Krościenko n.D.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “EMPOL Sp. z o.o.34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 133  34-451 Tylmanowa, os.Rzeka 419
FCC Podhale Sp. z.o.o.34-425 Biały Dunajec, ul.Miłośników Podhala 1Nowy Targ ul.Jana Pawła II-115
Back to top