– Przedszkola i punkty przedszkolne


Sieć publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Krościenko nad Dunajcem 

Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem
ul. Pienińska 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie
Grywałd, ul. Szkolna 29
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Krośnicy
Krośnica, ul. Ojca Leona 1
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem
ul. Biały Potok 1
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Sieć punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem
ul. Pienińska 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem
ul. Biały Potok 1
34-450 Krościenko nad Dunajcem


Placówki niepubliczne

Niepubliczne Przedszkole Ochronka Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem
ul. Lubań 1
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Przedszkole „Pienińskie skrzaty”
ul. Flisacka 2
34-450 Krośnica

Back to top