– Inspekcje, służby i straże

Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem
ul. Mickiewicza 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel: 47 83 46 700
fax: 47 83 46 705
kp-kroscienko@nowy-targ.policja.gov.pl
Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem obejmuje swoim działaniem: gminę i miasto Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn i Ochotnicę Dolną.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu
Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ
tel. (18) 261 09 80
kppspnowytarg@straz.krakow.pl
www.psp.nowytarg.pl

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ
tel.(47) 834 64 11 (sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu)
(47) 834 64 00 (oficer dyżurny)
(47) 834 64 01 (recepcja)
fax (47) 834 64 15
sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl
www.nowy-targ.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ
tel. (18) 266 31 65, (18) 266 29 14
fax (18) 266 97 77, gsm 601 563 143 (Telefon dyżurny w dni wolne od pracy oraz święta), 728 980 391 (Telefon całodobowy)
nowytarg@psse.malopolska.pl
www.nowytarg.psse.malopolska.pl

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
tel. (18) 415 30 00
karpacki@strazgraniczna.pl
www.karpacki.strazgraniczna.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu
ul. Długosza 73, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 25 11
fax: 18 448 25 25
www.krakow.pip.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 24 08
fax: 18 443 85 59

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Fabryczna 11, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 85 70, 18 443 80 27, 18 443 88 50

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Delegatura Nowy Targ
Ludźmierska 34a, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 448 88 54
nowytarg@wuoz.malopolska.pl
www.wuoz.malopolska.pl/nowy-targ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
osiedle Bereki 19, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 266-23-61
fax 18 266-23-61
piw-nowytarg@wp.pl
www.piwnowytarg.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
tel: (18) 443 40 16
fax: (18) 443 71 76
nowy_sacz@wif.malopolska.pl
www.wif.malopolska.p

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ
tel. (18) 264 94 66
pinb@pinb.com.pl
www.pinb.com.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Oddział w Zakopanem

ul. Sienkiewicza 34, 34-500 Zakopane
tel. 18 266-69-87
fax 18 266-69-87
o-zakopane@piorin.gov.pl
www.piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/

Back to top