– Kosakowo

Gmina Kosakowo położona jest w północno – wschodniej części województwa pomorskiego. Północną granicę z gminą Puck wytycza kanał Łyski i Leniwy, naturalną granicą wschodnią jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Od strony południowej i zachodniej gmina graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumi.
Dokładniej gmina Kosakowo położona jest w mezoregionie – Pobrzeże Kaszubskie. Rzeźba powierzchni jest rezultatem epoki lodowcowej. Na kształt powierzchni zasadniczy wpływ miał lądolód, a jego formy polodowcowe pozostawiły wysoczyzny moreny dennej porozcinane pradolinami. W swych granicach administracyjnych gmina leży na wysoczyźnie moreny płaskiej zwanej Kępa, Oksywską i pradoliny zwanej Pradoliną Kaszubską. Na Kępie usadowiły się wioski: Pogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Pierwoszyno, Mosty i Mechelinki. W Pradolinie leżą wioski: Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz i Rewa. Różnica wysokości pomiędzy Kępą a Pradoliną wynosi do 80 m. W obrębie gminy można zaobserwować formy abrazji morskiej w postaci klifu czynnego -Mechelinki, Babie Doły i formy akumulacji morskiej w postaci mierzeji – Rewa. Ten unikatowy cypel po kaszubsku zwany „szperkem” jest jedynym tego na polskim wybrzeżu. Granica morska gminy wynosi około 8km. długości i obejmuje brzeg morski od Babich Dołów przez Mechelinki do Rewy. W większości są to piaszczyste plaże z największa w Polsce kolonią mikołajka nadmorskiego.
Administracyjnie Gmina podlega Starostwu Powiatowemu w Pucku i jest jedną z najmniejszych gmin województwa pomorskiego. Zajmuje, bowiem 50 km powierzchni.

gminakosakowo.pl

Kosakowo-Krościenko

Back to top