– Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy

W dniu 18 stycznia 2024 r. w sali widowiskowej CKiP odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania strategii rozwoju gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2030.W godzinach porannych przedstawiciele młodzieży z terenu gminy, ze szkół podstawowych  z klas VII-VIII oraz ponadpodstawowych z ZSZiP  uczestniczyli w warsztatach mających na celu wypracowania głównych kierunków rozwoju gminy. W drugiej …

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Gmina Krościenko nad Dunajcem jest w trakcie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem. Strategia to najważniejszy dokument planistyczny opracowywany co kilka lat w gminie, który wyznacza jej kierunki rozwoju, mówi co jest ważne dla naszej wspólnoty samorządowej, wskazuje także na priorytety istotne z punktu widzenia podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców oraz stwarzania warunków jej …

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem. Strategia to najważniejszy dokument planistyczny opracowywany co kilka lat w gminie, który wyznacza jej kierunki rozwoju, mówi co jest ważne dla naszej wspólnoty samorządowej, wskazuje także na priorytety istotne z punktu widzenia podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców oraz stwarzania warunków jej …

Krościenko nad Dunajcem

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu Gminy Krościenko nad Dunajcem!

Po raz kolejny zapraszam Mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2030”. Zachęcam do udziału w ostatniej już ankiecie dotyczącej rozwoju gminy. Twój głos pozwoli określić priorytetowe potrzeby mieszkańców gminy.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej …

Krościenko nad Dunajcem

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu gminy Krościenko nad Dunajcem!

Zapraszam wszystkich Mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2030”. Zachęcam do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia i usług w Gminie Krościenko nad Dunajcem. Twój głos pozwoli usłyszeć potrzeby mieszkańców, a także określić poziom aktywności mieszkańców i zaangażowanie w …

Back to top