– strefa urzedowa

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sprawy bieżące i …

W minionym tygodniu, od 8 do 15 maja, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem zorganizowała szereg ciekawych spotkań i warsztatów z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, pod hasłem “Biblioteka – miejsce na czasie”. Wydarzenia te przyciągnęły uwagę mieszkańców, ponieważ biblioteka to przestrzeń, gdzie ludzie mogą się spotkać, uczyć i tworzyć.

W ramach obchodów, Klub Miłośników Książki …

W Dniu Bibliotekarza, 8 maja, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała dwa spotkania, które okazały się niezwykle interesujące i wyjątkowe.

Na początku odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Książki, podczas którego Teresa, Hanna i Bożena podzieliły się swoimi przeżyciami z podróży do Anglii. Opowiedziały o swoim pobycie, każda przedstawiając inny punkt widzenia na ten fascynujący kraj, z trzech zupełnie …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 10 maja zostanie wypłacona druga transza przyznanych dodatków osłonowych (zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym).

Osoby, które otrzymały informację o pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku i wybrały jako sposób wypłaty dodatku osłonowego „gotówkę”, będą mogły w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego wypłacić przyznane im …

Back to top