– Dyżury Radnych

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem,

(II piętro) pok. nr 204
w poniedziałki, w godzinach od 1200 do 1400,


Przewodniczący Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem,

(II piętro) pok. nr 204
w czwartki, w godzinach od 1600 do 1700,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Skargi i wnioski kierowane do rady gminy przyjmuje Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem,

(II piętro) pok. nr 204.

Back to top