– Informacja przestrzenna

Informacja przestrzenna w Pieninach, Gorcach i Beskidzie

System Informacji Przestrzennej gminy Krościenko nad Dunajcem (w skrócie SIP) prezentuje dane pochodzące z rejestrów prowadzonych przez Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu a także w głównej mierze z publicznych rejestrów danych przestrzennych, pozyskiwanych i udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System Informacji zawiera m.in informacje dotyczące granic, modelu rzeźby terenu, ewidencję gruntów i budynków oraz informacje o przeznaczeniu danego terenu w przypadku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Back to top