– ZEAS

14 marca 2024 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie z sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Aleksandrą Gajewską, I wicewojewodą małopolską Elżbietą Achinger oraz samorządowcami z województwa małopolskiego. Spotkanie dotyczyło realizacji oraz zmian w Programie „Maluch+”, w ramach  którego Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma dofinansowanie na utworzenie 24 miejsc …

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w Krościenku nad Dunajcem powstanie żłobek samorządowy. Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma na realizację zadania pn. „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029” dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 976.812 zł.

Grupę docelową zadania …

29.02.2024 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krościenku nad Dunajcem odbył się II Międzygminny Konkurs Recytatorski ,,Miłość w słowach zaczarowana”. W imprezie wzięli udział uczniowie z trzech gmin: Czorsztyna, Krościenka nad Dunajcem i Szczawnicy. 35 uczestników deklamowało wybrane przez siebie utwory liryczne związane z tematem konkursu. Jury w składzie: Pani Barbara Kruszewska – przewodnicząca …

Krościenko nad Dunajcem

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krościenko nad Dunajcem na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025  będzie trwać od 1 – 15 marca 2024 roku.

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

Terminy dokonywania …

Szanowni PaństwoDyrektorzy, Nauczyciele,Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość na potrzeby młodych ludzi.

Dziękujemy za cierpliwość, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa, jakie dajecie swoim uczniom.

Życzymy, by trudowi wkładanemu w edukację i wychowanie zawsze towarzyszyło zaufanie i szacunek uczniów, rodziców i środowiska …

Szkoła Nr 1 im. A. Mickiewicza uczestniczyła przed wakacjami w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” – zebrała aż 3538 kg zużytego sprzętu i tym samym na swoim koncie uzyskała 5535 punktów. Punkty te zostały wymienione na materiały plastyczne, pomoce edukacyjne i gry, które będą służyć naszym uczniom. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę, szczególnie Rodzicom …

Back to top