– Pomoc dla obywateli Ukrainy

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, iż od dnia 03.08.2022r. na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem funkcjonuje  nowy obiekt  kwaterujący uchodźców z Ukrainy zapewniający bezpłatne zakwaterowanie i  wyżywienie.

 Obiekt jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. ul. Fatimska 41a,  zlokalizowany jest w …

Obywatele Ukrainy, którzy pracują i chcą na dłużej pozostać w Małopolsce, otrzymują możliwość rozwoju zawodowego i kształcenia w naszym regionie. Dzięki udziałowi w projekcie “Kierunek Kariera” mogą wziąć udział w kursach i szkoleniach.

Celem projektu „Kierunek Kariera” jest podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych. Z tej możliwości skorzystało już 44 tysiące Małopolan. Teraz projekt jest otwarty także …

„WITAMY I POMAGAMY – NOCLEGI”: to program bezpłatnych i tymczasowych noclegów w pensjonatach i hotelach na terenie całej Polski, dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy, przebywającychw Polsce (na terenie Województwa Małopolskiego), opuszczających miejsca dotychczasowego zakwaterowania lub przybywających do Małopolski. Organizatorem i donatorem programu jest Fundacja Biedronki, natomiast Stowarzyszenie Sursum Corda (”w górę serca”) z Nowego …

Ogłoszona w Dzienniku Ustaw, ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383) zmieniła między innymi terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami …

Krościenko nad Dunajcem

25 czerwca 2022 roku weszło w życie  Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – zwracam Państwa uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego …

W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 29 kwietnia 2022r., świadczenie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski

PRZYPOMINAMY:

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka …

Back to top