– Prawa miejskie dla Krościenka

Krościenko nad Dunajcem

Nazwa SołectwaOgólna liczba mieszkań-cówLiczba osób uprawnio-nych do głosowaniaLiczba głosów popierają-cychLiczba głosów przeciwnych  Liczba głosów wstrzymują-cych sięLiczba głosów nieważnychKrościenko  Zawodzie117395617211172Krościenko  Centrum16891371315107299Tylka Biały Potok4703592313110Kąty – Niwki24619553700Dziadowe Kąty329240303180Grywałd155011927118200Krośnica113985415418451Hałuszowa28421554230Suma6880538282433712312

Ogółem zebrano 1296 ankiet, co stanowi – 24 % wszystkich uprawnionych do głosowania,w tym:

Głosów popierających – 824, co stanowi – 63 % wszystkich oddanych głosów,Głosów przeciwnych – 337, co stanowi – …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 18 października 2020 roku w sprawie wydłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie Uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Krościenko …

Krościenko nad Dunajcem

Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Uchwala-nr-XVII.154.2020 Pobierz

Uchwała nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad …

Krościenko nad Dunajcem

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy

Krościenko nad Dunajcem w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie Uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem oraz Uchwały …

Back to top