– Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Krościenko nad Dunajcem

                                                                                     Krościenko nad Dunajcem 2021-09-16

Znak: ZP.6730.1.19.JP

O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

O wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

       
  Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na gminną bibliotekę oraz posterunek policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach Ew. nr 11028/1, 274/24, 1128/2, 274/25, 11029, 271 i części działki 274/30 położonych w Krościenku n.D. dwóch działkach budowlanych oznaczonych na załączniku graficznym literami A (budynek policji) i B (budynek biblioteki) oraz rozbiórka istniejących zabudowań.” – wnioskodawca :   Gmina Krościenko nad Dunajcem  Rynek 35, 34-450  Krościenko nad Dunajcem).

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 21 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

            Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 111 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top