– News

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Krośnica, że w dniu 25.04.2024 r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 25.04.2024 r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-publicznego-w-krosnicy-z-dnia-25042024-r

Krościenko nad Dunajcem

W odpowiedzi na liczne zapytania rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych dot. możliwości organizacji opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym Wójt Gminy informuje, że już w lipcu br. planowana jest organizacja półkolonii  dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do klas I-IV szkół podstawowych z terenu gminy.

Realizatorem zadania będzie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko …

Rozpoczęto prace związane z II etapem budowy miejsc targowych na al. Wędkarzy. Realizowana inwestycja ma na celu uporządkowanie całej przestrzeni targowej.

Zakres prac drugiego etapu inwestycji obejmuje: budowę obiektu handlowego wraz z koniecznymi elementami infrastruktury technicznej, utwardzenie terenu w postaci dojść i dojazdu, przebudowę przylegających dróg publicznych, miejsca na gromadzenie odpadów stałych, miejsc postojowych, rozbudowę sieci …

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu Wojewody Małopolskiego, Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 208 500,00 zł na realizację w 2024r. zadań z Programu integracji społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030. 

W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na wykonanie; dokumentacji projektowo-budowlanej ostatniego etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969, remont …

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podpisał umowę z firmą Tadex-Pol Park Technologiczny Sp. z o.o. z Binczarowej na realizację inwestycji pn. Budowa stawu rekreacyjnego na działce nr 10484/171 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem. Wartość zadania wynosi 1 264 150,18 złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 roku.

Back to top