– News

Krościenko nad Dunajcem

W odpowiedzi na liczne zapytania rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych dot. możliwości organizacji opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym Wójt Gminy informuje, że już w lipcu br. planowana jest organizacja półkolonii  dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do klas I-IV szkół podstawowych z terenu gminy.

Realizatorem zadania będzie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko …

Rozpoczęto prace związane z II etapem budowy miejsc targowych na al. Wędkarzy. Realizowana inwestycja ma na celu uporządkowanie całej przestrzeni targowej.

Zakres prac drugiego etapu inwestycji obejmuje: budowę obiektu handlowego wraz z koniecznymi elementami infrastruktury technicznej, utwardzenie terenu w postaci dojść i dojazdu, przebudowę przylegających dróg publicznych, miejsca na gromadzenie odpadów stałych, miejsc postojowych, rozbudowę sieci …

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu Wojewody Małopolskiego, Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 208 500,00 zł na realizację w 2024r. zadań z Programu integracji społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030. 

W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na wykonanie; dokumentacji projektowo-budowlanej ostatniego etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969, remont …

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podpisał umowę z firmą Tadex-Pol Park Technologiczny Sp. z o.o. z Binczarowej na realizację inwestycji pn. Budowa stawu rekreacyjnego na działce nr 10484/171 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem. Wartość zadania wynosi 1 264 150,18 złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 roku.

W dniu 18 stycznia 2024 r. w sali widowiskowej CKiP odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania strategii rozwoju gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2030.W godzinach porannych przedstawiciele młodzieży z terenu gminy, ze szkół podstawowych  z klas VII-VIII oraz ponadpodstawowych z ZSZiP  uczestniczyli w warsztatach mających na celu wypracowania głównych kierunków rozwoju gminy. W drugiej …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda informuje, że już w najbliższą środę tj. 20 grudnia, o godzinie 12:00 zostanie oficjalnie otwarte kryte lodowisko.

Lodowisko zlokalizowane jest na terenie klubu sportowego SKS „Sokolica”. Nowe lodowisko w Krościenku imponuje wielkością – 600 m2 tafli lodowej.

Bardzo serdecznie zapraszamy.

Back to top