– D. Jurkiewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Krośnica, że w dniu 25.04.2024 r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 25.04.2024 r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-publicznego-w-krosnicy-z-dnia-25042024-r

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich będą mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest tradycyjnie uzależniona od liczby członków kół: 8 tys. zł otrzymają koła liczące nie więcej niż 30 osób; o 9 tys. zł będą się mogły ubiegać koła od …

Krościenko nad Dunajcem

W odpowiedzi na liczne zapytania rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych dot. możliwości organizacji opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym Wójt Gminy informuje, że już w lipcu br. planowana jest organizacja półkolonii  dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do klas I-IV szkół podstawowych z terenu gminy.

Realizatorem zadania będzie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko …

Back to top