– Przystąpienie do zmiany planu Zawodzie 4, Zawodzie 5, Biały Potok 1

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwał:

  • Nr LI/472/2023 z 20 lipca 2023r.w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – „Biały Potok 1”;
  • Nr LI/470/2023z 20 lipca 2023r.  w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – „Zawodzie 4”;
  • Nr LI/471/2023 z 20 lipca 2023r.  w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – „Zawodzie 5”.

Zmiany ww. planów, związane są z koniecznością dostosowania ustalonych w planach nazw klas przeznaczenia terenów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego i wywołane zostały rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody.

Równocześnie, w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023r. poz.1094), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanych do ww. zmian planów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 16.08.2023r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy : 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35.albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej (e-mail  – gmina@kroscienko.pl), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy..

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Krościenko n/Dunajcem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Krościenko n/Dunajcem za pomocą e-mail:  iod@kroscienko-nad-dunajcem. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top