– XXIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem na lata 2021-2024.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem w roku 2020.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2020.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2020.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2020.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2020.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2020.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2020.
 21. Odpowiedzi na interpelacje.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w dyskusji jest zobligowany, zgodnie ze Statutem Gminy zgłosić Przewodniczącemu chęć zabrania głosu w dyskusji, do dnia 23.03.2021 r. do godziny 1100.  Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie w Urzędzie Gminy (tel. 18 262 30 77 wew.27). Uzyska on wtedy kod umożliwiający mu włączenie się do zdalnej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top