– XLVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w   Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem – Kątach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem – Zawodzie 6.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Toporzysko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Osiedlu w miejscowości Hałuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/411/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2023 – 2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie lokalizacji i przebiegu kolei linowej stanowiącej element transportu publicznego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 21. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu.
 22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem w 2022 roku oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w Krościenku nad Dunajcem w 2022 roku.
 23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
 24. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2021 – 2027. Rok 2022.
 25. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 26. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2022.
 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2022 roku.
 28. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty. Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2022 roku.
 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2022 roku.
 30. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2022 roku.
 31. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2022 roku.
 32. Odpowiedzi na interpelacje.
 33. Wolne wnioski.
 34. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top