– Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu Grywałd- Krośnica 1 dla rejonu działki ew. nr 2175 w Grywałdzie

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie  Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Krościenko n/Dunajcem Nr XXIII/202/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GRYWAŁD – KROŚNICA 1”,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 26.10.2021 r. do 16.11.2021 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GRYWAŁD – KROŚNICA 1” wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko. Informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu ww. zmiany planu. Zmiana planu obejmuje część graficzną  i tekstową planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolem MN3.

Dokumenty ww.  będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie,  na stronie internetowej Urzędu Gminy – https://bip.malopolska/ugkroscienkonaddunajcem. . Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 27.10.2021 r. o godzinie 10-tej, na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się publiczna dyskusja nad przyjętymi w zmianie planu rozwiązaniami. Informuje się, iż planowana dyskusja publiczna w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 ze zmianami)odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, w związku z czym osoby chcące wziąć udział w dyskusji proszone są  o kontakt  w celu ustalenia godziny swojego w niej udziału, do dnia 26.10.2021 r. do godziny 12-tej.  Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: gmina@kroscienko.pl lub telefonicznie pod numerem: (18) 262-30-77 wewn. 37.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 8c oraz art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) mogą składać uwagi do projektu zmiany planu, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia  Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pośrednictwem poczty elektronicznej (gmina@kroscienko.pl ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl.

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top