– Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Krościenko nad Dunajcem

I. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że przeznacza do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w obrębie Krościenko nad Dunajcem, oznaczona jako działka ewid. nr 178/66 o pow. 0,0035ha, objęta KW NS1T/00180594/9, gdzie w dziale II jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa – Starosta Nowotarski. Na podstawie prawomocnej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.369.2023.AD z dnia 10.10.2023 r. właścicielem nieruchomości jest Gmina Krościenko nad Dunajcem;

b) opis nieruchomości:
działka ewid. nr 178/66 położona w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w pobliżu ul. Jagiellońskiej;

c) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
dla powyższego terenu nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego;

d) cena nieruchomości:
cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 14.920,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 00/100) + podatek VAT;

e) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

  • działka ewid. nr 178/66 o pow. 0,0035ha położona w Krościenku nad Dunajcem, stanowiąca własność Gminy Krościenko nad Dunajcem, objęta KW NS1T/00180594/9 przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 178/67 objętej KW NS1T/00105855/8, na poprawienie warunków zagospodarowania tej nieruchomości,
  • działka ewid. nr 178/66 położona w Krościenku nad Dunajcem nie jest zabudowana, nie stanowi samodzielnej działki budowlanej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,
  • szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem pok. nr 110 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 18-262-30-77 wew. 29.

II. Niniejszy wykaz zostaje podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni od daty ukazania się w prasie lokalnej informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości tj. od dnia 11.03.2024 r. do dnia 01.04.2024 r.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top