– Wsparcie dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy przysługują między innymi następujące uprawnienia (finansowe):

Art. 26. 1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

ZUS

1. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE W ZUS;

ZUS zamieścił na swojej stronie internetowej www.zus.pl  informacje, również w języku ukraińskim, dotyczące możliwości otrzymywania przez obywateli Ukrainy świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ i Programu Dobry Start 300+.

więcej informacji tutaj / більше інформації тут

Wniosek o świadczenie 500+ lub 300+ można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

4. świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   – W CHWILI OBECNEJ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ CZEKAJĄ NA PRZETŁUMACZENIE PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WNIOSKI, KTÓRE BĘDĄ W WERSJI DWUJĘZYCZNEJ;

Art. 29. 1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-mocy społecznej  — WNIOSKI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. ESPERANTO 2;

Art. 31. 1. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe — WNIOSKI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. ESPERANTO 2;

W razie wątpliwości co do posiadanych uprawnień, sposobu składania wniosków i innych pytań, można kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2; telefony: 18 262 30 09, wewn: 11 – Kierownik, 12 – Referat Świadczeń Rodzinnych, 14 – pracownicy socjalni (m.in.: „jednorazowa pomoc 300 zł”).

Ustawa przewiduje również możliwość poszukiwania i podjęcia pracy, o które najlepiej pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu, telefon: 18 26 656 91 wewn. 250 ( można poprosić o tłumacza).

Link:  https://nowytarg.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

PRZYDATNE LINKI:

Materiał informacyjny o zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi

https://www.gov.pl/web/rodzina/material-informacyjny-o-zasadach-przyznawania-swiadczen-rodzinnych-obywatelom-ukrainy-przybywajacym-na-terytorium-polski-w-zwiazku-z-toczacymi-sie-dzialaniami-wojennymi

STRONA RZĄDOWA:  https://www.gov.pl/web/mswia/rzad-przyjal-specustawe-dotyczaca-pomocy-dla-uchodzcow-z-ukrainy

ZUS:  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko/4499134

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (wersja polsko-ukraińska):

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-rodzina-500-i-rodzinny-kapital-opiekunczy

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top