– Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem
  1. przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 10484/171 o pow. ok. 2,0ha, położonej w obrębie Krościenko nad Dunajcem, objętej KW NS1T/00094155/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na prowadzenie pola namiotowego;
  2. nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Krościenko nad Dunajcem, przy ul. Zdrojowej (pole namiotowe – cypel), na prawym brzegu rzeki Dunajec, dojazd do wydzierżawianej części nieruchomości jest po działce ewid. nr 3659/2 stanowiącej własność Gminy Krościenko nad Dunajcem;
  3. okres zawarcia umowy dzierżawy: od 01.08.2023 r. do 31.12.2025 r.;
  4. cena wywoławcza czynszu za 1 rok dzierżawy wynosi: 25.000,00 zł + podatek VAT;
  5. wadium wynosi – 5.000,00 zł. Postąpienie minimalne wynosi 500,00 zł;
  6. przetarg odbędzie się dnia 24.07.2023 r., o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem (II piętro);
  7. warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Krościenko nad Dunajcem w Pienińskim Banku Spółdzielczym nr 90 8817 0000 9001 0000 0505 0002 – w terminie do dnia 18.07.2023 r. W dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: tytułem – przetarg na dzierżawę części nieruchomości gminnej. W dniu przetargu komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu przysługuje zwrot wadium w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Oferent zainteresowany dzierżawą, powinien przed przystąpieniem do przetargu, zapoznać się z projektem umowy dzierżawy.

Zawarcie umowy dzierżawy  nastąpi w terminie do 7-dmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. O terminie zawarcia umowy dzierżawy, osoba która została ustalona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w w/w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, pok. nr 110 telefonicznie pod nr 18-262-30-77 wew. 29.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top