– Transmisja XXXIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 22.06.2022 r. o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Małopolskim – Zarządem Województwa Małopolskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową przewodniczącego rady gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krośnica”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki ewid. nr 341/25 i 10478/73.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działka ewid. nr 10479/17.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działka ewid. nr 10393/8.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 10484/171.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 10484/171.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko nad Dunajcem do Stowarzyszenia „Gorce – Pieniny” na prawach członka zwyczajnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem za rok 2021.
 24. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021”.
 25. Debata nad raportem.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 29. Odpowiedzi na interpelacje.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zamknięcie sesji.

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top