– Przystąpienie do zmiany miejscowego planu Grywałd- Krośnica 1

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwały Nr XXIII/202/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, o przystąpieniu do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd – Krośnica 1”.

Zmiana planu obejmować będzie część graficzną  i tekstową planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolem MN3 i oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Zmiana planu wykonana będzie zgodnie z art.15 ust.2 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami).

Równocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentu mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 11.05.2021r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Krościenko nad Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej (e-mail  – gmina@kroscienko.pl), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy..

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: WWW.kroscienko.pl.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top