– Przystąpienie do opracowywania planów: „Biały Potok 1”, „Zawodzie 4” i „Zawodzie5”

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko n.D  następujących Uchwał ws. przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  1. Uchwały Nr XXXVII/307/2022 z 28 kwietnia 2022r.  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Zawodzie 4, dla terenów położonych w Krościenku n/Dunajcem i przedstawionych na załączniku graficznym nr 1  do ww. uchwały;
  2. Uchwały Nr XXXVII/308/2022 z 28 kwietnia 2022r.  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Zawodzie 5, dla terenów położonych w Krościenku n/Dunajce i przedstawionych na załączniku graficznym nr 1  do ww. uchwały.
  3. Uchwały Nr XXXVII/309/2022 z 28 kwietnia 2022r.  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Biały Potok 1, dla terenów położonych w Grywałdzie i przedstawionych na załączniku graficznym nr 1  do ww. uchwały

Równocześnie w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz..2373 ze zmianami) zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognoz oddziaływania na środowisko sporządzanych  do ww. planów miejscowych.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko, mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia  15.06. 2022r.  Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D  , przesyłać na adres Urzędu: 34 – 450 Krościenko n.D, Rynek 35 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: gmina@kroscienko.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top