– Przyłączenie się do kanalizacji – informacja dla mieszkańców

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przypomina mieszkańcom, że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje obowiązek, tam gdzie jest to możliwe, przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

Przypominam, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. Kwestię wyegzekwowania obowiązku ustawodawca uregulował w art. 5 ust. 7 ww. ustawy, albowiem w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, wójt wydaje decyzję nakazującą zrealizowanie obowiązku. W myśl art. 10  przedmiotowej ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. z 2021 r. poz. 457, 1005.) Jak wynika z powyższego, obowiązek ten ciąży na właścicielu każdej nieruchomości, (jeżeli  spełnione są przesłanki z ww. art. 5 ust. 1 pkt. 2), a okoliczność, czy nieruchomość jest zabudowana domem jednorodzinnym czy wielorodzinnym, nie ma jakiegokolwiek znaczenia prawnego.

Ponadto informujemy, że Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem planuje kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych, nie zostały przyłączone przez właścicieli do sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci, w przypadku wsi Grywałd, Hałuszowa, należy zgłaszać się do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Jana III Sobieskiego 3F , Krościenko nad Dunajcem, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. 18-262-57-26. Natomiast w przypadku miejscowości Krościenko nad Dunajcem do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu, poprzez stronę internetową bądź poprzez kontakt telefoniczny – tel. 18 262-01-99, bądź 512-470-124

WÓJT GMINY
Jan Dyda

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top