– Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia na działce ew, nr 357/10 w Krościenku n.D.- wszczęcie postępowania

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz.503) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:: „Usunięcie kolizji istniejącego urządzenia elektroenergetycznego, poprzez budowę odcinka sieci nN w postaci podziemnej linii kablowej (0,4 KV) na działce Ew. nr 357/10 przy ulicy Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem” – inwestor: OSHEE Polska sp. z o.o., Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, .

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 111 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top