– Przebudowa i nadbudowa budynku dawnej biblioteki z przeznaczeniem na GOPS

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po starej bibliotece gminnej na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach Ew. nr 10654, 11276/1 przy ulicy Rynek 8 w Krościenku nad Dunajcem – inwestor : Gmina Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D. działająca przez pełnomocnika Jerzego Łukasik,

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 111 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top