– Planowanie przestrzenne w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone w 2000 roku. Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z  dnia 24 sierpnia 2023r. spowodowała, że obowiązujące Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze całego kraju stracą ważność z  dniem 31 grudnia 2025r.  Do tego okresu gminy mają czas aby sporządzić Plan Ogólny, który zastąpi „Studium”.

Gmina Krościenko nad Dunajcem podjęła działania przygotowawcze w celu opracowania Planu Ogólnego dla całej gminy.  W styczniu tego roku zlecono wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby opracowania planu ogólnego. Gmina planuje skorzystać z rządowego  dofinansowania na opracowanie planu ogólnego.

Nadal obowiązujące pozostaną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze  naszej gminy:

 1.  Plan „Toporzysko” – uchwała nr XXX/217/2000 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 28.12.2000r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2001 nr 10 poz. 56) – dla części działek przy ulicy Trzech Koron.
 2. Plan „Przystań – Piaski”- uchwała nr XXXII/231/2001Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 02.03.2001r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2001 nr 42 poz. 656)
 3. Plan „ Łąkcica”- uchwała nr XXVI/156/2005 Rady Gminy Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 31.01.2005r.   (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2005 nr 160 poz. 1023)
 4. Plan „Zawodzie”- uchwała nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 28.04.2005r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2005 nr 376 poz. 2759)
 5. Plan „Hałuszowa”- uchwała nr XXXVII/233/2006 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 28.03.2006r.   (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2006 nr 305 poz. 2163)
 6. Plan „Tylka”- uchwała nr XXXIX/243/2006 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 31.05.2006r. (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2006 nr 521 poz. 3283)
 7. Plan „części sołectwa Zawodzie”- uchwała nr XLI/253/2006 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 21.08.2006r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2006 nr 638 poz. 3931)
 8. Plan „Biały Potok”- uchwała nr IX/60/2007  Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 31.08.2007r. (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2007 nr 781 poz. 5144)
 9. Zmian planu „Biały Potok”- uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 30.11.2009r. (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2009 nr 780 poz. 6122)
 10. Plan „Zawodzie II”- uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 27.05.2010r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2010 nr 366 poz. 2537)
 11. Plan „Grywałd- Krośnica 1”- uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 27.05.2010r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2010 nr 366 poz. 2536)
 12. Zmiana planu „Toporzysko” – uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 29.03.2011r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2011 nr 240 poz. 1926),
 13. Plan zagospodarowania „Tylka II” – uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 29.03.2011r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2011 nr 240 poz. 1927),
 14. Zmiana planu zagospodarowania „Hałuszowa” –  uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 29.03.2011r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2011 nr 240 poz. 1928)
 15. Zmiana planu zagospodarowania „Zawodzie” (dopuszczenie szamb)- uchwała nr XIV/128/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 29.12.2011r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2012 z dnia 09.01.2012 poz. 49)
 16. Plan „Grywałd- Krośnica 2”- uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 16.08.2012r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z dnia 04.09.2012 po. 4277)
 17. Zmiana planu zagospodarowania „Łąkcica” (dopuszczenie szamb)- uchwała nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 30.12.2013r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z dnia 09.01.2014 poz. 130)
 18. Zmiana planu zagospodarowania „Grywałd- Krośnica 2”- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań – uchwała nr IV/17/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 30.12.2014r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z dnia 15.01.2015 poz. 240).
 19. Zmiana planu „Toporzysko” – uchwała nr XXV/205/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 29.12.2016r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 16.01.2017 poz. 514)- zmniejszenie powierzchni działek podziałowych
 20. Zmiana planu „Łąkcica” – uchwała nr XXV/206/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 29.12.2016r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 16.01.2017 poz. 515) – tereny budowlane na zalewach
 21. Zmiana planu zagospodarowania „Zawodzie” (rejon Słoneczna- Jarek)- uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 26.10.2017r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2017 z dnia 09.11.2017 poz. 7227),
 22. Plan Zagospodarowania przestrzennego  „Niwki (DPS)”- uchwała nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 26.10.2017r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2017 z dnia 09.11.2017 poz. 7226)
 23. Zmian planu „Biały Potok”- uchwała nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 25.05.2017r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2017  poz. 3849)- teren 2UC/MN oraz część zabudowy jednorodzinnej .
 24. Zmiana planu „Zawodzie”-  uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 16.05.2019r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 30.05.2019  poz. 4241)- dotyczy likwidacji projektowanego łącznika drogowego pomiędzy ulicą Zawodzie, a projektowana drogą „Jarek 2”.
 25. Zmiana planu „Grywałd- Krośnica 1”-  uchwała nr XIV/133/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 06.02.2020r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 27.02.2020  poz. 1646)- dotyczy działki Ew. nr 1047 w Grywałdzie.
 26.  Zmiana planu „Tylka”-  uchwała nr XIX/174/20 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 24.09.2020r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 19.10.2020  poz. 6453).
 27. Zmiana planu „Toporzysko” – uchwała nr XXVIII/238/2021 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 15.09.2021r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2021.10.06 poz. 5486)- dotyczy działki przy ulicy Esperanto
 28. Zmiana planu „Zawodzie II”-  uchwała nr XXX/256/2021 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 24.11.2021r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 02.12.2021r.  poz. 6981)- dotyczy rejonu ulicy Źródlanej przy drodze na Stajkową.
 29. Zmiana planu „Grywałd- Krośnica 1”-  uchwała nr XXXII/277/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 27.01.2022r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 10.03.2022r.  poz. 1703)-dotyczy norm podziałowych w nowym terenie MN2a, ul. Podzagonie w Grywałdzie.
 30. Zmiana planu „Grywałd- Krośnica 1”-  uchwała nr XXXIX/327/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 22.06.2022r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 12.07.2022r.  poz.4886)-dotyczy działki nr 1249/1 ulica Wymyśle w Grywałdzie
 31. Plan zagospodarowania „Zawodzie 3” – uchwała nr XLII/380/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 27.10.2022r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 10.11.2022r. poz. 7389), (rejon ulicy Karola Wojtyły).
 32. Plan zagospodarowania „Grywałd- Krośnica 3” – uchwała nr XLII/381/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 27.10.2022r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 10.11.2022r. poz. 7390), (rejon ulicy Zamkowej).
 33. Zmiana planu zagospodarowania „Zawodzie II” – uchwała nr XLII/383/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 27.10.2022r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 10.11.2022r. poz. 7391), (rejon ulicy Żródlanej).
 34. Plan zagospodarowania „Zawodzie 4” – uchwała nr XLVI/412/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 26.01.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 09.02.2023r. poz. 1276), (rejon ulicy Zdrojowej).
 35. Plan zagospodarowania „Zawodzie 5” – uchwała nr XLVI/413/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 26.01.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 09.02.2023r. poz. 1277), (rejon ulicy Juraszowej)
 36. Plan zagospodarowania „Biały Potok 1” – uchwała nr XLVI/414/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 26.01.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 09.02.2023r. poz. 1278), (rejon ulicy Pod Tylką )
 37. Zmiana planu „Toporzysko” – uchwała nr XLVI/414/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 23.03.2023r.  nr XLVII/429/2023(Dz.U. woj. Małopolskiego z 2023.04.11 poz. 2747)- dotyczy działki przy ulicy Esperanto- zmiana parkingu na mieszkaniówkę oraz zmiana „U” na mieszkaniówkę
 38. Plan zagospodarowania „Grywałd” – uchwała nr XLIX/453/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 18.05.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 26.05.2023r. poz. 3831 ), (przy ulicy Przylasek)
 39. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania „Biały Potok” – uchwała nr XLIX/454/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 18.05.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 26.05.2023r. poz. 3832), (rejon Pasterniki- przy kładce stalowej na potoku Krośnica)
 40. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania Krościenko nad Dunajcem „Biały Potok 1” – uchwała nr LVI/509/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 21.12.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 29.12.2023r. poz. 9325).
 41. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania Krościenko nad Dunajcem „Zawodzie 4” – uchwała nr LVI/510/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 21.12.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 29.12.2023r. poz. 9326).
 42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Krośnica” – uchwała nr LVI/511/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 21.12.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 29.12.2023r. poz. 9327)
 43. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania Krościenko nad Dunajcem „Zawodzie 5” – uchwała nr LVI/512/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 21.12.2023r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 29.12.2023r. poz. 9328).
 44. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania „Biały Potok” – uchwała nr LVII/522/2024 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 15.02.2024r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 23.02.2024r. poz. 1357).
 45. Miejscowy plan zagospodarowania „Zawodzie 6” – uchwała nr LVII/523/2024 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z  dnia 15.02.2024r.  (Dz.U. woj. Małopolskiego z 23.02.2024r. poz. 1358) (Rejon Jarku)

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top