– Opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy

Dla kogo może być ustanowiony opiekun tymczasowy?

Opiekuna tymczasowego sąd może ustanowić dla małoletniego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium państwa polskiego bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi tam prowadzonymi oraz przebywa na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne.

Opiekuna tymczasowego można wyznaczyć dla kilku małoletnich. Rodzeństwo powinno być pod opieką tego samego opiekuna tymczasowego.

Kto może być opiekunem tymczasowym?

Opiekunem tymczasowym może być krewny lub powinowaty małoletniego lub inna osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków takiego opiekuna. Na wniosek sądu kandydata na opiekuna będzie wskazywał GOPS w Krościenku nad Dunajcem.

Jakie uprawnienia ma opiekun tymczasowy?

Opiekun tymczasowy reprezentuje małoletniego oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem. Dla podjęcia decyzji w ważniejszych sprawach opiekun tymczasowy musi uzyskać zgodę sądu.

Jak ustanawiany jest opiekun tymczasowy?

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd na wniosek lub z urzędu. Wniosek może złożyć m.in. osoba, która sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim. Pozostałymi uprawnionymi do złożenia wniosku są:

1) Straż Graniczna;

2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;

3) prokurator;

4) Policja;

5) kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (…)

6) przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom;

7) osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;

8) osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku;

9) inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

Wniosek jest wolny od opłat.

Po złożeniu wniosku do sądu wyznaczana jest rozprawa w terminie do 3 dni, na której Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie.

Sąd może również ustanowić opiekuna tymczasowego bez wyznaczania rozprawy, jeśli kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawidłowego wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się temu nie sprzeciwia.

Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a jeśli ogłoszenia nie było, to z chwilą wydania.

Kto sprawuje nadzór nad opiekunem tymczasowym?

Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego mieszkającego na terenie naszej Gminy  sprawuje GOPS w Krościenku nad Dunajcem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku przeprowadził pierwszą procedurę ustanowienia Opiekuna Tymczasowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem. W razie wątpliwości co do potrzeby ustanowienia Opiekuna Tymczasowego, proszę o kontakt z pracownikami GOPS (tel: 18 262 30 09 wewn. 11 lub 14) lub w biurze: ul. Esperanto 2, pokoje: 17-19.

Podstawa prawna:

Art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top