– Opieka wytchnieniowa w Gminie Krościenko nad Dunajcem

logo_MRiPS_png

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w grudniu 2020 roku Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Gminie Krościenko nad Dunajcem udało się pozyskać środki z wyżej wymienionego Programu, w wysokości 36 302,00 złotych, przy wkładzie własnym 20,50 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 36 322,00 złotych.

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała środki na realizację Modułu I – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowaniu opieki dysponować będą czasem  dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane skorzystaniem „z opieki wytchnieniowej”, spełniające opisane wyżej kryteria,  proszone są o złożenie do 07 kwietnia 2021 roku (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Esperanto 2):

  1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020,
  2. kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

WAŻNE: w przypadku dużej liczby zgłoszeń, uczestnicy posiadający dodatkowo „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej” – Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności. Zgodnie z wytycznymi, „Karta” nie jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o pomoc w postaci opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 znajdują się w dołączonym pliku MPiPS Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, telefon: 18 262 30 09  wewn. 14.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 01 stycznia 2019 roku państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Źródłem finansowania Programu edycja 2021, są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. w kwocie 50 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Ministrem”.

Adam Musiał
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku nad Dunajcem

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top