– Ogłoszenie rokowań

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcemogłasza rokowania po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż oraz rozbiórkę budynku, na nieruchomości Gminy Krościenko nadDunajcem

 1. przedmiotem rokowań jest budynek handlowo-usługowy (kiosk) usytuowany w Krościenku nad Dunajcem (środkowy kiosk przy rondzie) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid.
  nr 10484/104, położonej w obrębie Krościenko nad Dunajcem oraz jego rozbiórka;
 2. budynek handlowo-usługowy (kiosk) o pow. zabudowy 40 m2, pow. użytkowej 49,2 m2, usytuowany na przy rondzie (środkowy obiekt), na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krościenko nad Dunajcem;
 3. cena wywoławcza rokowań obiektu oraz jego rozbiórka wynosi: 8.000,00 zł + podatek VAT;
 4. zaliczka wynosi – 1.600,00 zł. Postąpienie minimalne wynosi 100,00 zł;
 5. rokowania zostaną przeprowadzone dnia 18.12.2023 r., o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem (II piętro);
 6. warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki na konto Gminy Krościenko nad Dunajcem
  w Pienińskim Banku Spółdzielczym nr 90 8817 0000 9001 0000 0505 0002 – w terminie do dnia
  14.12.2023 r. W dowodzie wpłaty zaliczki należy wpisać: tytułem – rokowania na sprzedaż i rozbiórkę budynku handlowo-usługowego. W dniu rokowań Komisji należy okazać dowód wpłaty zaliczki oraz dokument tożsamości. Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania zostanie zaliczone na poczet kupna obiektu. Pozostałym uczestnikom rokowań przysługuje zwrot zaliczki w terminie nie dłuższym niż
  3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Oferent zainteresowany kupnem i rozbiórką obiektu, powinien przed przystąpieniem do rokowań, zapoznać się ze stanem obiektu.

Przekazanie obiektu nastąpi w terminie do 7-dmiu dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. O terminie przekazania obiektu, osoba która została ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca obiektu nie przystąpi do jego odbioru i rozbiórki w miejscu i w terminie podanych w w/w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zbycia obiektu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Osoba, która wygra rokowania ponosi niezależnie od ceny ustalonej w drodze rokowań, w całości koszty zawarcia aktu notarialnego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań bez podania przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, pok. nr 110 telefonicznie pod nr 18-262-30-77 wew. 29.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top